CE-016 Xe đo đơn

CE-016 Xe đo đơn

Lựa chọn mã phụ kiện 15 mã

Mô tả Sản phẩm

kích cỡ:
L 450 x W 490 x H 980 mm (phục vụ 30 người)
L 560 x W 490 x H 980 mm (phục vụ 40 người)
L 670 x W 490 x H 980 mm (phục vụ 50 người)
L 670 x W 490 x H 1060 mm (phục vụ 60 người)
Chất liệu: thép sơn tĩnh điện

Cuộn lên trên cùng