Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Phát triển Yahu (sau đây gọi là "Công ty") tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu các nguyên tắc bảo mật của chúng tôi và quyền của bạn.

1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, thông tin liên hệ (số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, v.v.), số ID, ngày sinh, nghề nghiệp, v.v. Thông tin này sẽ được sử dụng cho các mục đích như tiến hành kinh doanh với bạn, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan, xử lý thanh toán và trả lời các câu hỏi của bạn.
Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và nhằm mục đích hợp pháp. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan và sẽ không thu thập dữ liệu cá nhân vượt quá mức cần thiết.
Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ sự an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn cũng như ngăn chặn việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.
Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi được pháp luật cho phép, chẳng hạn như dựa trên sự ủy quyền hoặc yêu cầu của bạn hoặc với các đối tác, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

2. Lưu trữ và lưu giữ dữ liệu
Chúng tôi sẽ lưu trữ và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn theo các yêu cầu pháp lý có liên quan và nhu cầu kinh doanh. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn cho dữ liệu của bạn.
Khi dữ liệu cá nhân không còn cần được lưu giữ cho mục đích kinh doanh nữa, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để xóa hoặc ẩn danh dữ liệu.

3. Cookie và các công nghệ khác
Khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác để thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày và giờ truy cập, v.v. Thông tin này sẽ được sử dụng để cải thiện chức năng trang web của chúng tôi, phân tích hành vi và xu hướng của người dùng, đồng thời cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.
Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie theo sở thích của mình. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc nhắc bạn xác nhận khi nhận được cookie. Xin lưu ý rằng việc từ chối hoặc vô hiệu hóa cookie có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng một số tính năng và dịch vụ trên trang web của chúng tôi.

4. Quyền đối với dữ liệu cá nhân
Theo luật liên quan, bạn có thể có các quyền dữ liệu cá nhân sau:
Yêu cầu và truy cập: Bạn có quyền hỏi và truy cập dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
Chỉnh sửa và cập nhật: Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của mình nếu có bất kỳ thay đổi hoặc sai sót nào.
Xóa: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
Rút lại sự đồng ý: Nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.
Khả năng di chuyển dữ liệu: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba do bạn chỉ định.
Để thực hiện các quyền của bạn hoặc để biết thêm chi tiết về dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên quyền riêng tư của chúng tôi (chi tiết liên hệ bên dưới).

5. Cập nhật chính sách quyền riêng tư
Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chính sách quyền riêng tư cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và sẽ thay thế phiên bản trước đó vào ngày có hiệu lực. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư này để tìm hiểu về các biện pháp xử lý và bảo vệ mới nhất của chúng tôi đối với dữ liệu cá nhân.

6. Các vấn đề khác
Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho các trang web và dịch vụ của Yahu Development Co., Ltd. Khi bạn nhấp vào liên kết đến các trang web khác hoặc sử dụng các dịch vụ khác, vui lòng đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của các trang web hoặc dịch vụ có liên quan vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của các trang web hoặc dịch vụ khác.

Cảm ơn bạn đã đọc chính sách bảo mật này.

Cuộn lên trên cùng