Thiết kế bộ phân vùng (cao 3 inch)

Thiết kế bộ phân vùng (cao 3 inch)

Lựa chọn mã phụ kiện 15 mã

Mô tả Sản phẩm

Các bộ vách ngăn khác nhau có thể được đặt trong ngăn kéo với chiều cao tùy chọn là 3 inch và 6 inch, việc sử dụng các vách ngăn có thể giúp phân loại thuốc một cách thuận tiện và nâng cao hiệu quả công việc.

Cuộn lên trên cùng