bảng phụ

bảng phụ

Lựa chọn mã phụ kiện 15 mã

Mô tả Sản phẩm

Thiết kế bàn bên bật lên
Thêm không gian làm việc bổ sung
Tải trọng: 5kg

Cuộn lên trên cùng