SIGMACARE-LOGO-MỚI-XANH

bảng phụ

bảng phụ

Lựa chọn mã phụ kiện 15 mã

Mô tả Sản phẩm

Thiết kế bàn bên bật lên
Thêm không gian làm việc bổ sung
Tải trọng: 5kg

Cuộn lên trên cùng