Hội chợ Thương mại Quốc tế về Phục hồi và Chăm sóc

Thời gian triển lãm: 13/9/2023 ~ 16/9/2023